MES Sõnumid – Jaanuar 2013

Kuna meie tegevusaasta kulgeb 1. septembrist kuni 31. augustini, on aastane liikmemaks, $10, maksmisele kuuluv. See tagab teie toetuse MES-i heaks ning tiivustab ka meie püsivat koostööd kohaliku eesti ühiskonnaga. Liikmeks saamise vormulaari saab MES-i kodulehelt ja on ühtlasi saadaval Jaani kiriku saalis ja ka Kersti Leetmaa käest, tel. (514) 695-4194 või kleetmaa@sympatico.ca.

Kevadel 2010 sai MES tunnustatud kui kasumit mitte aktsepteeriv organisatsioon Quebecis. Järelikult me saame nüüd anda isikule, kes soovib toetada MES-i tegevust, vastava tulumaksu kviitungi.

Teie annetus läheb täies ulatuses Montreali eestlaskonna kultuuriliste ja seltskondlike ürituste kulude katteks. Olge palun helde käega.

Sõnumid          Liikmemaksud          Annetused

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *