MES Sõnumid – Jaanuar 2012

 

 

 

Kuna meie tegevusaasta kulgeb 1. septembrist kuni 31. augustini, on aastane liikmemaks, $10, maksmisele kuuluv. See tagab teie toetuse MES-i heaks ning tiivustab ka meie püsivat koostööd kohaliku eesti ühiskonnaga. Liikmeks saamise vormulaari saab internetist: www.mtlmes.ca. Vormulaarid on saadaval Jaani kiriku saalis ja ka Kersti Leetmaa käest, tel. (514) 695-4194.

Kevadel 2010 sai MES tunnustatud kui kasumit mitte aktsepteeriv organisatsioon Quebecis. Järelikult me saame nüüd anda isikule, kes soovib toetada MES-i tegevust, vastava tulumaksu kviitungi.

Teie annetus läheb täies ulatuses Montreali eestlaskonna kultuuriliste ja seltskondlike ürituste kulude katteks. Olge palun helde käega.

Sõnumid           Liikmemaksud           Annetused

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *