MES-i Sõnumid – Oktoober 2010

Palume teatavaks võtta et MES-i liikmeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini. Seega on teie liikmemaksu 2010-2011 tasumisaeg käes.

Kevadel 2010 sai MES tunnustatud kui kasumit mitte aktsepeeriv organisatsioon Quebecis. Järelikult MES saab nüüd anda isikule, kes soovib toetada MES-i tegevust, vastava tulumaksu kviitungi.

Sõnumid           Liikmemaksud           Annetused

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *