“The Way It Was” Montrealis – 13. märtsil 2009

Montreali Eesti Pensionäride Klubi kutsel oli dr. prof. Heli-Kristy Kultas-Ilinsky koos abikaasa dr. prof. Igor Ilinskyga, mõlemad rahvusvaheliselt tuntud neuroteadurid, külas Montrealis, kus nad tutvustasid oma mälestusteost “The Way It Was — the story of one special exile from Estonia” (Trafford Publishing 06/08/2008).

Edasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *