Missioon

Montreali Eesti Seltsi sihi ja peamiste ülesannetena näeb praegune juhatus ette järgmist:

1. Pidada sidet kõikide Montreali ja selle ümbruses asuvate eesti päritoluga inimestega;

2. Koordineerida asjahuviliste rahvuskultuuri puutuvat tegevust vastavalt kohalikele vajadustele ja võimalustele;

3. Ühtlasi kooskõlastada seda ka samalaadiliste ettevõtetega Ottawas, Lower St. Lawrence’i piirkonnas ja teistes lähemates eestlaste keskustes.

Montreali Eesti Seltsi Juhatus

  • Esimees – Mihkel Vaasa
  • Endine Esinaine – Grete Mugu
  • Endine Esimees – Karl J. Raudsepp
  • Abiesinaine – Kersti Kohlap
  • Laekur – Tom Ventser
  • Kirjatoimetaja – Mart Leetmaa
  • Liikmemaksud – Kersti Kohlap
  • Ametita liikmed – Mark Altosaar, Katrin Kuruson, Nick Mancey

info@mtlmes.ca


Aukonsul Montrealis – Hr. Connor O’Brien